Włączenie Archivelog-ów

— standalone

— weryfikacja:

show parameter recovery_file_dest;

— gdzie mają archlogi lecieć (czy lokalnie czy ASM) oraz ile mają użyć miejsca (ew. jeszcze format log_archive_format)

alter system set log_archive_dest_1=’LOCATION=/u01/baza/arch’ scope=both;

alter system set log_archive_dest_1=’location=+ASMARCH’ scope=spfile;

alter system set db_recovery_file_dest_size=200G scope=both;

— kładziemy bazę, montujemy, archivelog mode, open

shutdown immediate
startup mount


ORA-29701: unable to connect to Cluster Synchronization Service, Error 29701

Pacjent: Grid 19.13, DB 12.2.0.1, OL 7.9 – NODE2 łapie freeza po starcie i trzeba pocisnąć go z palca (po błędach związanych z interconnectem w logu CRS-a)

— w alercie DB NODE1

2021-11-04T14:26:11.977078+01:00
JIT: pid 44720 requesting full stop
2021-11-04T14:26:18.243731+01:00
JIT: pid 44720 requesting full stop
2021-11-04T14:33:53.984937+01:00
IPC Send timeout detected. Sender: ospid 20158 [oracle@NODE1 (LCK0)]
Receiver: inst 2 binc 16 ospid 18523
2021-11-04T14:33:53.994876+01:00
Communications reconfiguration: instance_number 2 by ospid 20158
2021-11-04T14:34:42.795807+01:00
Detected an inconsistent instance membership by instance 1
Evicting instance 2 from cluster
Waiting for instances to leave: 2
2021-11-04T14:34:42.950298+01:00
IPC Send timeout to 2.1 inc 20 for msg type 65521 from opid 24
2021-11-04T14:34:42.950358+01:00
IPC Send timeout to 2.1 inc 20 for msg type 65521 from opid 24

— a w logu CRS-a NODE2 (na NODE1 są jedynie informacje o problemach z NODE2 bez countdownu):

2021-11-04 14:37:21.717 [OCSSD(10029)]CRS-7503: The Oracle Grid Infrastructure process ocssd observed communication issues between node NODE2 and node NODE1, interface list of local node NODE2 is 172.30.1.2:20313, interface list of remote node NODE1 is 172.30.1.1:64128.

2021-11-04 14:37:27.240 [OCSSD(10029)]CRS-1612: Network communication with node NODE1 (1) has been missing for 50% of the timeout interval. If this persists, removal of this no


OGG-01004 ORA-14300, pominięcie transakcji + widoczne całe zapytanie

— W Oracle Golden Gate czasem wysypie nam się proces i nie wiemy na jakim zapytaniu (przeważnie wartości widoczne są jako a1, a2, a3 itd.) – rozwiązań może być dużo np.: trzeba poszerzyć kolumnę, format daty jest niepoprawny albo cokolwiek innego czyli może to być też śmietnik i tak jak w moim przypadku po prostu pominiemy tą transakcję:

ZFS Clon DB przy użyciu SNAP-a (baza testowa w kilka minut)

— Cel: Utworzenie clona bazy danych przy użyciu mechanizmow ZFS czyli tak, aby po clonie baza zajmowała jak najmniej miejsca (w naszym przypadku praktycznie 0 tuż po utworzeniu snapa bieżącej bazy danych) – śmiało można użyć taki sposob dla baz testowych (w chwile mamy bazę testową z zasobem na którym zajmowane są jedynie różnice, ale trzeba brać pod uwagę też przyrost biężącej bazy)
— Baza zrodłowa (istniejąca na ZFS): DBZRODLOWA, baza docelowa: DBTESTOWA…

RMAN-03002, RMAN-20207: UNTIL TIME or RECOVERY WINDOW is before RESETLOGS time

— Podczas 2giego przebiegu odtwarzania możemy mieć bląd:

sql statement: alter session set nls_date_format = „DD-Mon-YYYY HH24:MI:SS”
executing command: SET until clause

RMAN-00571: =====================================
RMAN-00569: ====== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ========
RMAN-00571: =====================================
RMAN-03002: failure of allocate command at 10/23/2020 14:50:07
RMAN-20207: UNTIL TIME or RECOVERY WINDOW is before RESETLOGS time

— wysypał się bo robiliśmy juz open resetlogs i przy kolejnym przebiegu wracamy do momentu z przed open resetlogs…

ORA-31641: nie można utworzyć pliku zrzutu

— Nie może utworzyć pliku ponieważ już istnieje (albo tak jak w moim przypadku nie było go, ale i tak nie chciał ruszyć) dlatego użyjemy parametru reuse_dumpfiles (od wersji 11 jest a we wcześniejszych może nie być)

ORA-39001: niepoprawna wartość argumentu
ORA-39000: niepoprawna specyfikacja pliku zrzutu
ORA-31641: nie można utworzyć pliku zrzutu „/tmp/schema1.dmp”
ORA-27038: utworzony plik już istnieje
Additional information: 1