Włączenie Archivelog-ów

— standalone

— weryfikacja:

show parameter recovery_file_dest;

— gdzie mają archlogi lecieć (czy lokalnie czy ASM) oraz ile mają użyć miejsca (ew. jeszcze format log_archive_format)

alter system set log_archive_dest_1=’LOCATION=/u01/baza/arch’ scope=both;

alter system set log_archive_dest_1=’location=+ASMARCH’ scope=spfile;

alter system set db_recovery_file_dest_size=200G scope=both;

— kładziemy bazę, montujemy, archivelog mode, open

shutdown immediate
startup mount
alter database archivelog;
alter database open;

— weryfikacja i switch logfile-a aby się utworzył:

archive log list
alter system switch logfile;

— RAC (praktycznie tylko start/stop się różni)

alter system set log_archive_dest_1=’location=+ASMARCH’ scope=spfile;
alter system set db_recovery_file_dest_size=2000G scope=both;

srvctl stop database -d BAZA
srvctl start database -d BAZA -o mount
export ORACLE_SID=BAZA1

sqlplus / as sysdba
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;

srvctl stop database -d BAZA
srvctl start database -d BAZA