ORA-00600: internal error code, arguments: [krccacp_badfile], (CTWR)), summary=[abnormal instance termination].

błąd:

Fri Jan 28 14:13:11 2022
ERROR: Unable to normalize symbol name for the following short stack (at offset 204):

ORA-00600: internal error code, arguments: [krccacp_badfile], [6964816530811], [6956618400402], [], [], [], [], [], [], [], [], []
Incident details in: /u01/diag/rdbms/baza/baza/incident/incdir_32483/baza_ctwr_14549066_i32483.trc

Fri Jan 28 14:13:13 2022
Dumping diagnostic data in directory=[cdmp_20220128141313], requested by (instance=1, osid=14549066 (CTWR)), summary=[incident=32483].

Fri Jan 28 14:13:25 2022
Errors in file /u01/diag/rdbms/baza/baza/trace/baza_ctwr_14549066.trc:
ORA-00600: internal error code, arguments: [krccacp_badfile], [6964816530811], [6956618400402], [], [], [], [], [], [], [], [], []
CTWR (ospid: 14549066): terminating the instance due to error 487
Fri Jan 28 14:13:25 2022
System state dump requested by (instance=1, osid=14549066 (CTWR)), summary=[abnormal instance termination].
System State dumped to trace file /u01/diag/rdbms/baza/baza/trace/baza_diag_22282266.trc
Dumping diagnostic data in directory=[cdmp_20220128141325], requested by (instance=1, osid=14549066 (CTWR)), summary=[abnormal instance termination].
Instance terminated by CTWR, pid = 14549066

W przypadku, gdy odtwarzamy bazę na tej samej maszynie jako kolejną i pomimo tego, że mamy zmieniony dbid, nazwe itp. jedna baza w danym czasie może być dostępna, bo mamy włączony block change tracking (odnosi się do tego samego pliku), sprawdzamy na 2ch bazach:


ERR replikacji danych (Data Guard) + move forward czyli aplikowanie intrementala

— objawy: wysypała się replikacja Data Guarda (DB 11.2.0.4), brak błędow (wisi od kilku dni), rozwiązanie: zaaplikowanie incrementala (bo „uszkodzonego” archa brak – ale to wyjdzie później)

Można śmiało zastosować opis do popularnego błędu w przypadku większego GAP-a bądź braku archów:
ORA-16724: cannot resolve gap for one or more standby databases

ORA-31641: nie można utworzyć pliku zrzutu

— Nie może utworzyć pliku ponieważ już istnieje (albo tak jak w moim przypadku nie było go, ale i tak nie chciał ruszyć) dlatego użyjemy parametru reuse_dumpfiles (od wersji 11 jest a we wcześniejszych może nie być)

ORA-39001: niepoprawna wartość argumentu
ORA-39000: niepoprawna specyfikacja pliku zrzutu
ORA-31641: nie można utworzyć pliku zrzutu „/tmp/schema1.dmp”
ORA-27038: utworzony plik już istnieje
Additional information: 1

ORA-29548: Java system class reported: release of Java system classes in the database (11.2.0.4.190416) does not match that of the oracle executable (11.2.0.4.200714)

— Wersja Javy nie jest zgodna, sprawdzamy:
— select get_java_property(’java.version’) from dual;
SELECT dbms_java.get_ojvm_property(PROPSTRING=>’java.version’) FROM dual;
ORA-29548: Java system class reported: release of Java system classes in the database (11.2.0.4.190416) does not match that of the oracle executable (11.2.0.4.200714)
ORA-06512: at „SYS.DBMS_JAVA”, line 930

— postinstalla ktos nie zrobil czyli lecimy:
— opatch lsinventory i szukamy ostatniego (np. OJVM)…

DB Startup fail „ORA-01012: not logged on” (AIX)

— sprawdzamy czy jest proces DB

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ps -ef | grep pmon

— teoretycznie brak instancji ale śmietnik mógł zostać

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sqlplus / as sysdba

Połączono.
SQL> startup
ORA-01012: not logged on

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sysresv
IPC Resources for ORACLE_SID „DB1” :
Shared Memory:
ID KEY
2097176 0xffffffff
1048599 0xffffffff
1048598 0x8b799a58
Oracle Instance not alive for sid „DB1”

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 2097176
dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 104