ORA-32004: obsolete or deprecated parameter(s) specified for RDBMS instance

— blad przy starcie (niby nie jest straszny ale jak jest „cluster linuxowy” to wywali się i w logach clustra jedynie będzie widoczny – nie poleci na ekran bezpośrednio)
— z alerta
ORA-32004: obsolete or deprecated parameter(s) specified for RDBMS instance

— startujemy bazę ręcznie i sprawdzamy jakie są:
select p.name,p.value from v$parameter p, v$spparameter s where s.name=p.name and p.isdeprecated=’TRUE’ and s.isspecified=’TRUE’;

— wywalamy przestarzaly parametr
alter system reset log_archive_start;