ORA-38856: cannot mark instance UNNAMED_INSTANCE_2 (redo thread 2) as enabled

— jak np. jest robiony restor bazy RACowej jako standalone, to trzeba użyć parametru _no_recovery_through_resetlogs=true

SQL> alter database open resetlogs;
alter database open resetlogs
*
ERROR at line 1:
ORA-38856: cannot mark instance UNNAMED_INSTANCE_2 (redo thread 2) as enabled

SQL> alter system set „_no_recovery_through_resetlogs”=TRUE scope=both

shu imm i ponawiamy open-a