ORA-31641: nie można utworzyć pliku zrzutu

— Nie może utworzyć pliku ponieważ już istnieje (albo tak jak w moim przypadku nie było go, ale i tak nie chciał ruszyć) dlatego użyjemy parametru reuse_dumpfiles (od wersji 11 jest a we wcześniejszych może nie być)

$ expdp \”/as sysdba\” directory=TMP schemas=schema1 dumpfile=schema1.dmp logfile=schema1.dmp

Export: Release 11.2.0.4.0 – Production on Pt Maj 22 11:04:22 2020

ORA-39001: niepoprawna wartość argumentu
ORA-39000: niepoprawna specyfikacja pliku zrzutu
ORA-31641: nie można utworzyć pliku zrzutu „/tmp/schema1.dmp”
ORA-27038: utworzony plik już istnieje
Additional information: 1


— dodajemy reuse_dumpfiles i sprawdzamy:
$ expdp \”/as sysdba\” directory=TMP schemas=schema1 dumpfile=schema1.dmp logfile=schema1.dmp
reuse_dumpfiles=y

Export: Release 11.2.0.4.0 – Production on Pt Maj 22 11:05:20 2020

Łączna estymacja przy użyciu metody BLOCKS: 244 MB