NFS: vmount: Operation not permitted.NFS:

Pacjent: AIX 6.1, podczas montowania:

aix:/# mount dd:/backup /rmandd
mount: 1831-008 giving up on:
dd:/backup
vmount: Operation not permitted.

tymczasowo można obejść problem:

aix:/# nfso -o nfs_use_reserved_ports

AIX – rozszerzenie zasobu

— dorzucamy miejsce do /u01

host:/u01$ df -g /u01
Filesystem GB blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/lvu01 14.00 3.37 76% 53232 7% /u01

— sprawdzamy jaka vg

host:/u01$ lsvg | lsvg -li
rootvg:
LV NAME TYPE LPs PPs PVs LV STATE MOUNT POINT
lvu01 jfs2 28 28 1 open/syncd /u01

— sprawdzamy ile mamy miejsca wolnego w vg

host:/# lsvg rootvg | grep FREE
MAX LVs: 256 FREE PPs: 472 (241664 megabytes)

DB Startup fail „ORA-01012: not logged on” (AIX)

— sprawdzamy czy jest proces DB

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ps -ef | grep pmon

— teoretycznie brak instancji ale śmietnik mógł zostać

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sqlplus / as sysdba

Połączono.
SQL> startup
ORA-01012: not logged on

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sysresv
IPC Resources for ORACLE_SID „DB1” :
Shared Memory:
ID KEY
2097176 0xffffffff
1048599 0xffffffff
1048598 0x8b799a58
Oracle Instance not alive for sid „DB1”

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 2097176
dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 104