OGG-01004 ORA-14300, pominięcie transakcji + widoczne całe zapytanie

— W Oracle Golden Gate czasem wysypie nam się proces i nie wiemy na jakim zapytaniu (przeważnie wartości widoczne są jako a1, a2, a3 itd.) – rozwiązań może być dużo np.: trzeba poszerzyć kolumnę, format daty jest niepoprawny albo cokolwiek innego czyli może to być też śmietnik i tak jak w moim przypadku po prostu pominiemy tą transakcję:

— edytujemy plik z parametrami
$ vi dirprm/parametry_procesu.prm
i na samej gorze dorzucamy „showsyntax apply” zeby zobaczyc cale zapytanie

— ręczne uruchomienie
$ ./replicat paramfile dirprm/parametry_procesu.prm
2x enter i się wysypie bez znaczenia co wybierzemy, ale będzie widoczne zapytanie np.:

2019-03-22 10:10:16 WARNING OGG-01004 Aborted grouped transaction on 'tabelka’, Database error 14300 (OCI Error ORA-14300: klucz partycjonowania jest odwzorowywany na partycję wykraczającą poza maksymalną liczbę dozwolonych partycji (status = 14300), SQL ).

2019-03-22 10:10:16 WARNING OGG-01003 Repositioning to rba 12345 in seqno 12.

INSERT INTO … VALUES (NULL,’\00\00\00′,TO_TIMESTAMP(”,’YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF’),NULL)
Statement length:

— jeżeli chcemy pominąć transakcję
$ ./replicat paramfile dirprm/parametry_procesu.prm skiptransaction

— po pominieciu odpalamy i sprawdzamy laga
REPLICAT RUNNING parametry_procesu 11:13:54 00:00:05

— jak lag spadnie do 0 to zatrzymujemy replikat-a, dodajemy komentarz w pliku parametrow przed showsyntax apply bo już nie potrzebujemy całych zapytan widocznych w logu oraz startujemy z menagera w ggsci