RDS Oracle DB REDO dodanie, usuniecie itd.

— dodanie plikow

EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(p_size => '500M’);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(p_size => '500M’);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(p_size => '500M’);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(p_size => '500M’);

— switchlog-a

EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.switch_logfile;

— checkpoint

EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.checkpoint;

— drop starych

EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile(grp => 1);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile(grp => 2);