ORA-24777: use of non-migratable database link not allowed

— aplikacja czasami chce zbyt dużo od klasycznego dblinka i należy zmienić parametry połączenia w samej aplikacji na shared, albo dblink-a

— tworzymy go z opcją shared i dorzucamy authenticated

CREATE SHARED PUBLIC DATABASE LINK podajemy_nazwe_linka
CONNECT TO podajemy_login IDENTIFIED BY „podajemy_haslo”
AUTHENTICATED BY

ORA-02020: too many database links in use

— jak mamy za dużo otworzonych dblinków i jest to jedynie wybryk natury, to ubijamy (o ile można)

alter session close database link NAZWA_DBLINKA;
exec dbms_session.close_database_link (’NAZWA_DBLINKA’);

— a jak mamy zbyt mało, sprawdzamy:

show parameter open_links
open_links integer 4
open_links_per_instance integer 4

— zmieniamy parametry i przekręcamy db

alter system set open_li…

RDS Oracle DB REDO dodanie, usuniecie itd.

— dodanie plikow

EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(p_size => '500M’);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(p_size => '500M’);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(p_size => '500M’);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.add_logfile(p_size => '500M’);

— switchlog-a

EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.switch_logfile;

— checkpoint

EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.checkpoint;

— drop starych

EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile(grp => 1);
EXEC rdsadmin.rdsadmin_util.drop_logfile(grp => 2);

OPATCHAUTO-72043,

dy podczas patchowania „opatchauto” wyskoczy nam błąd:

OPATCHAUTO-72043: Patch collection failed.
OPATCHAUTO-72043: Failed to create bundle patch object.
OPATCHAUTO-72043: Please verify the patch supplied.
OPatchAuto failed.

Multipath, rescan po dodaniu / rozszerzeniu zasobu

Po rozszerzeniu / dodaniu nie widzi miejsca i multipath -r nie pomaga, to robimy rescan (opcja pierwsza do nowych dysków, a druga jak rozszerzamy zasób i się opiera):

— 1

echo „1” > /sys/class/fc_host/host1/issue_lip
echo „1” > /sys/class/fc_host/host2/issue_lip
echo „- – -” > /sys/class/scsi_host/host1/scan

ACFS resize (zmiana rozmiaru dysku)

— Zasób /gg12c zmniejszymy o 450G, a do /gg19c dodamy (całość robimy online, bez odmontowania itp. v19)

— sprawdzamy ile jest

[root@ora1 ~]# df -h | grep /gg
/dev/asm/vologg-200 900G 184G 717G 21% /gg12c
/dev/asm/vologg19-200 55G 661M 55G 2% /gg19c

— resize przy uzyciu…

AIX – rozszerzenie zasobu

— dorzucamy miejsce do /u01

host:/u01$ df -g /u01
Filesystem GB blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/lvu01 14.00 3.37 76% 53232 7% /u01

— sprawdzamy jaka vg

host:/u01$ lsvg | lsvg -li
rootvg:
LV NAME TYPE LPs PPs PVs LV STATE MOUNT POINT
lvu01 jfs2 28 28 1 open/syncd /u01

— sprawdzamy ile mamy miejsca wolnego w vg

host:/# lsvg rootvg | grep FREE
MAX LVs: 256 FREE PPs: 472 (241664 megabytes)

Adrci – czyszczenie

— wyswietlenie home-ow

adrci> show homes
ADR Homes:
diag/rdbms/baza/baza

— attach do home-a

adrci> set home diag/rdbms/baza/baza

— wyswietlenie policy

adrci> show control
adrci> select SHORTP_POLICY,LONGP_POLICY from ADR_CONTROL;
ADR Home = /u01/diag/rdbms/baza/baza:
SHORTP_POLICY LONGP_POLICY
720 8760
1 rows fetched

— ustawienia