OGG-01004 ORA-14300, pominięcie transakcji + widoczne całe zapytanie

— W Oracle Golden Gate czasem wysypie nam się proces i nie wiemy na jakim zapytaniu (przeważnie wartości widoczne są jako a1, a2, a3 itd.) – rozwiązań może być dużo np.: trzeba poszerzyć kolumnę, format daty jest niepoprawny albo cokolwiek innego czyli może to być też śmietnik i tak jak w moim przypadku po prostu pominiemy tą transakcję:

ORA-29548: Java system class reported: release of Java system classes in the database (11.2.0.4.190416) does not match that of the oracle executable (11.2.0.4.200714)

— Wersja Javy nie jest zgodna, sprawdzamy:
— select get_java_property(’java.version’) from dual;
SELECT dbms_java.get_ojvm_property(PROPSTRING=>’java.version’) FROM dual;
ORA-29548: Java system class reported: release of Java system classes in the database (11.2.0.4.190416) does not match that of the oracle executable (11.2.0.4.200714)
ORA-06512: at „SYS.DBMS_JAVA”, line 930

— postinstalla ktos nie zrobil czyli lecimy:
— opatch lsinventory i szukamy ostatniego (np. OJVM)…

ORA-28040: no matching authentication protocol

— gdy starszy klient np.: w wersji 10 chce się podpiąć do nowszej bazy
— edytujemy w zależności co jest na pokładzie:
vi /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/sqlnet.ora
vi /u01/grid/12.2.0/network/admin/sqlnet.ora

— dorzucamy:

ORA-27154: post/wait create failed

ORA-27154: post/wait create failed
ORA-27300: OS system dependent operation:semget failed with status: 28
ORA-27301: OS failure message: No space left on device
ORA-27302: failure occurred at: sskgpcreates

— dla wersji Ora 12.2.0.1
— komunikat jest troche z czapki ale, zwiększamy parametry semaphore-a
— sprawdzamy jakie wartości są w pamięci
[oracle@dbnod1 ~]$ cat /proc/sys/kernel/sem
250 32000 100 128
[oracle@dbnod1 ~]$ ipcs -ls

—— Semaphore Limits ——–
max number of arrays = 128
max semaphores per array = 250
max semaphores system wide = 32000
max ops per semop call = 100
semaphore max value = 32767

DB Startup fail „ORA-01012: not logged on” (AIX)

— sprawdzamy czy jest proces DB

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ps -ef | grep pmon

— teoretycznie brak instancji ale śmietnik mógł zostać

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sqlplus / as sysdba

Połączono.
SQL> startup
ORA-01012: not logged on

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sysresv
IPC Resources for ORACLE_SID „DB1” :
Shared Memory:
ID KEY
2097176 0xffffffff
1048599 0xffffffff
1048598 0x8b799a58
Oracle Instance not alive for sid „DB1”

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 2097176
dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 104