DB Startup fail „ORA-01012: not logged on” (AIX)

— sprawdzamy czy jest proces DB

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ps -ef | grep pmon

— teoretycznie brak instancji ale śmietnik mógł zostać

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sqlplus / as sysdba

Połączono.
SQL> startup
ORA-01012: not logged on


dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sysresv
IPC Resources for ORACLE_SID „DB1” :
Shared Memory:
ID KEY
2097176 0xffffffff
1048599 0xffffffff
1048598 0x8b799a58
Oracle Instance not alive for sid „DB1”

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 2097176
dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 1048599
dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 1048598


dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Pn Paź 21 15:11:01 2019
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.
Połączono z nieaktywną instancją.
SQL> startup
Instancja ORACLE została uruchomiona.

Baza danych zosta▒a otwarta.
SQL>