ORA-04031: unable to allocate * bytes of shared memory

— doraźnie czyscimy shared pool-a
alter system flush shared_pool;

— dodajemy RAM-u i zmieniamy SGA, PGA
show parameter pga;
show parameter sga;
— zmiana (SID * albo instancja)
alter system set sga_max_size=8g scope=spfile sid = 'DB1′;
alter system set sga_target=4g scope=spfile sid = 'DB1′;
alter system set pga_aggregate_target=2G scope =spfile sid=’DB1′;


— zwiekszamy shared_pool_size
itd.