ORA-31641: nie można utworzyć pliku zrzutu

— Nie może utworzyć pliku ponieważ już istnieje (albo tak jak w moim przypadku nie było go, ale i tak nie chciał ruszyć) dlatego użyjemy parametru reuse_dumpfiles (od wersji 11 jest a we wcześniejszych może nie być)

ORA-39001: niepoprawna wartość argumentu
ORA-39000: niepoprawna specyfikacja pliku zrzutu
ORA-31641: nie można utworzyć pliku zrzutu „/tmp/schema1.dmp”
ORA-27038: utworzony plik już istnieje
Additional information: 1

ORA-29548: Java system class reported: release of Java system classes in the database (11.2.0.4.190416) does not match that of the oracle executable (11.2.0.4.200714)

— Wersja Javy nie jest zgodna, sprawdzamy:
— select get_java_property(’java.version’) from dual;
SELECT dbms_java.get_ojvm_property(PROPSTRING=>’java.version’) FROM dual;
ORA-29548: Java system class reported: release of Java system classes in the database (11.2.0.4.190416) does not match that of the oracle executable (11.2.0.4.200714)
ORA-06512: at „SYS.DBMS_JAVA”, line 930

— postinstalla ktos nie zrobil czyli lecimy:
— opatch lsinventory i szukamy ostatniego (np. OJVM)…

ORA-29532: java.security.AccessControlException: the Permission („java.io.FilePermission” „/directory” „read”) has not been granted to USER.

ORA-29532: wywołanie Javy zatrzymane przez nieprzechwycony wyjątek Javy: java.security.AccessControlException: the Permission („java.io.FilePermission” „/directory/” „read”) has not been granted to USER. The PL/SQL to grant this is dbms_java.grant_permission( 'USER’, 'SYS:java.io.FilePermission’, '/directory’, 'read’ )

— brak uprawnień, dorzucamy
execute dbms_java.grant_permission…

ORA-28040: no matching authentication protocol

— gdy starszy klient np.: w wersji 10 chce się podpiąć do nowszej bazy
— edytujemy w zależności co jest na pokładzie:
vi /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/sqlnet.ora
vi /u01/grid/12.2.0/network/admin/sqlnet.ora

— dorzucamy:

ORA-27154: post/wait create failed

ORA-27154: post/wait create failed
ORA-27300: OS system dependent operation:semget failed with status: 28
ORA-27301: OS failure message: No space left on device
ORA-27302: failure occurred at: sskgpcreates

— dla wersji Ora 12.2.0.1
— komunikat jest troche z czapki ale, zwiększamy parametry semaphore-a
— sprawdzamy jakie wartości są w pamięci
[oracle@dbnod1 ~]$ cat /proc/sys/kernel/sem
250 32000 100 128
[oracle@dbnod1 ~]$ ipcs -ls

—— Semaphore Limits ——–
max number of arrays = 128
max semaphores per array = 250
max semaphores system wide = 32000
max ops per semop call = 100
semaphore max value = 32767