ORA-20005: object statistics are locked (stattype = ALL)

— blad przy przeliczaniu statystyk
ORA-20005: object statistics are locked (stattype = ALL)
ORA-06512: at „SYS.DBMS_STATS”, line 34634
ORA-06512: at line 2


EXEC DBMS_STATS.unlock_table_stats(’SCHEMAT’,’TABELA’);