ORA-29532: java.security.AccessControlException: the Permission („java.io.FilePermission” „/directory” „read”) has not been granted to USER.

ORA-29532: wywołanie Javy zatrzymane przez nieprzechwycony wyjątek Javy: java.security.AccessControlException: the Permission („java.io.FilePermission” „/directory/” „read”) has not been granted to USER. The PL/SQL to grant this is dbms_java.grant_permission( 'USER’, 'SYS:java.io.FilePermission’, '/directory’, 'read’ )

— brak uprawnień, dorzucamy
execute dbms_java.grant_permission…

ORA-28040: no matching authentication protocol

— gdy starszy klient np.: w wersji 10 chce się podpiąć do nowszej bazy
— edytujemy w zależności co jest na pokładzie:
vi /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/sqlnet.ora
vi /u01/grid/12.2.0/network/admin/sqlnet.ora

— dorzucamy:

ORA-27154: post/wait create failed

ORA-27154: post/wait create failed
ORA-27300: OS system dependent operation:semget failed with status: 28
ORA-27301: OS failure message: No space left on device
ORA-27302: failure occurred at: sskgpcreates

— dla wersji Ora 12.2.0.1
— komunikat jest troche z czapki ale, zwiększamy parametry semaphore-a
— sprawdzamy jakie wartości są w pamięci
[oracle@dbnod1 ~]$ cat /proc/sys/kernel/sem
250 32000 100 128
[oracle@dbnod1 ~]$ ipcs -ls

—— Semaphore Limits ——–
max number of arrays = 128
max semaphores per array = 250
max semaphores system wide = 32000
max ops per semop call = 100
semaphore max value = 32767

DB Startup fail „ORA-01012: not logged on” (AIX)

— sprawdzamy czy jest proces DB

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ps -ef | grep pmon

— teoretycznie brak instancji ale śmietnik mógł zostać

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sqlplus / as sysdba

Połączono.
SQL> startup
ORA-01012: not logged on

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ sysresv
IPC Resources for ORACLE_SID „DB1” :
Shared Memory:
ID KEY
2097176 0xffffffff
1048599 0xffffffff
1048598 0x8b799a58
Oracle Instance not alive for sid „DB1”

dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 2097176
dbnod1:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/bin$ ipcrm -m 104

OPATCHAUTO-72043: Patch collection failed.

[root@db1 tmp]# /u01/app/12.1.0.1/grid/OPatch/opatchauto apply /u01/patche/29698592 -oh /u01/app/12.1.0.1/grid -analyz

OPATCHAUTO-72043: Patch collection failed.
OPATCHAUTO-72043: Failed to create bundle patch object.
OPATCHAUTO-72043: Please verify the patch supplied.
OPatchAuto failed.