ACFS resize (zmiana rozmiaru dysku)

— Zasób /gg12c zmniejszymy o 450G, a do /gg19c dodamy (całość robimy online, bez odmontowania itp. v19)

— sprawdzamy ile jest

[root@ora1 ~]# df -h | grep /gg
/dev/asm/vologg-200 900G 184G 717G 21% /gg12c
/dev/asm/vologg19-200 55G 661M 55G 2% /gg19c

— resize przy uzyciu acfsutil

[root@ora1 ~]# acfsutil size 450G /gg12c
acfsutil size: Resizing file system in steps
acfsutil size: Resizing file system to 0.8633 TB

acfsutil size: Resizing file system to 0.4395 TB
acfsutil size: new file system size: 483183820800 (460800MB)

— sprawdzenie

[root@ora1 ~]# df -h | grep /gg
/dev/asm/vologg-200 450G 184G 267G 41% /gg12c
/dev/asm/vologg19-200 55G 661M 55G 2% /gg19c

— zwiększamy /gg19c

[root@ora1 ~]# acfsutil size 450G /gg19c
acfsutil size: Resizing file system in steps
acfsutil size: Resizing file system to 0.0693 TB

acfsutil size: Resizing file system to 0.4395 TB
acfsutil size: new file system size: 483183820800 (460800MB)

— sprawdzenie

[root@ora1 ~]# df -h | grep /gg
/dev/asm/vologg-200 450G 184G 267G 41% /gg12c
/dev/asm/vologg19-200 450G 1.5G 449G 1% /gg19c