ACFS resize (zmiana rozmiaru dysku)

— Zasób /gg12c zmniejszymy o 450G, a do /gg19c dodamy (całość robimy online, bez odmontowania itp. v19)

— sprawdzamy ile jest

[root@ora1 ~]# df -h | grep /gg
/dev/asm/vologg-200 900G 184G 717G 21% /gg12c
/dev/asm/vologg19-200 55G 661M 55G 2% /gg19c

— resize przy uzyciu…