Multipath, rescan po dodaniu / rozszerzeniu zasobu

Po rozszerzeniu / dodaniu nie widzi miejsca i multipath -r nie pomaga, to robimy rescan (opcja pierwsza do nowych dysków, a druga jak rozszerzamy zasób i się opiera):

— 1

echo "1" > /sys/class/fc_host/host1/issue_lip
echo "1" > /sys/class/fc_host/host2/issue_lip
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host3/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host4/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host5/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host6/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host7/scan
multipath -r

— 2 (po rozszerzeniu zasobu nie widzi nowej wielkości, to próbujemy jak wyżej, albo z multipath -ll bierzemy wartości:

[root@nod1 ~]# multipath -ll
dysk1 (xx) dm-3 IBM,2145
size=250G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0 sdd 8:48  active ready running
| `- 3:0:1:0 sdg 8:96  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:1:0 sdc 8:32  active ready running
  `- 3:0:2:0 sdh 8:112 active ready running

echo 1>/sys/class/block/sdd/device/rescan
echo 1>/sys/class/block/sdg/device/rescan
echo 1>/sys/class/block/sdc/device/rescan
echo 1>/sys/class/block/sdh/device/rescan
multipath -r

[root@nod1 ~]# multipath -ll
dysk1 (xx) dm-3 IBM,2145
size=300G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0 sdd 8:48  active ready running
| `- 3:0:1:0 sdg 8:96  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:1:0 sdc 8:32  active ready running
  `- 3:0:2:0 sdh 8:112 active ready running