Adrci – czyszczenie

— wyswietlenie home-ow

adrci> show homes
ADR Homes:
diag/rdbms/baza/baza

— attach do home-a

adrci> set home diag/rdbms/baza/baza

— wyswietlenie policy

adrci> show control
adrci> select SHORTP_POLICY,LONGP_POLICY from ADR_CONTROL;
ADR Home = /u01/diag/rdbms/baza/baza:
SHORTP_POLICY LONGP_POLICY
720 8760
1 rows fetched

— ustawienia

adrci> set control (SHORTP_POLICY=120);
adrci> set control (LONGP_POLICY=480);
— mozna tez w jednym
adrci> set control (SHORTP_POLICY=120,LONGP_POLICY=480);

— sprawdzenie

adrci> select SHORTP_POLICY,LONGP_POLICY from ADR_CONTROL;


— skrypcior do crona

touch czysc_adrci.sh
chmod u+x czysc_adrci.sh
vi czysc_adrci.sh

#!/bin/bash
MINUTY=1440
for home in $( adrci exec=”show homes” | grep -v „ADR Homes:” );
do
echo „Czyszcze ${home}:”;
adrci exec=”set home $home; purge -age $MINUTY ;” ;
done