Adrci – czyszczenie

— wyswietlenie home-ow

adrci> show homes
ADR Homes:
diag/rdbms/baza/baza

— attach do home-a

adrci> set home diag/rdbms/baza/baza

— wyswietlenie policy

adrci> show control
adrci> select SHORTP_POLICY,LONGP_POLICY from ADR_CONTROL;
ADR Home = /u01/diag/rdbms/baza/baza:
SHORTP_POLICY LONGP_POLICY
720 8760
1 rows fetched

— ustawienia