DB 19 – recovery catalog

Przygotowanie home-a, rozpakowanie instalek, patchy itp. (użyszkodnik: oracle)

mkdir -p /u01/app/oracle/product/19/dbhome_1
unzip /u01/install/V982063-01-19.3_DB.zip -d /u01/app/oracle/product/19/dbhome_1/
mkdir -p /u01/app/oracle/product/19/dbhome_1/patch/RU
unzip /u01/install/p33192793_190000_Linux-x86-64_patch_RU_DB_19.13.zip -d /u01/app/oracle/product/19/dbhome_1/patch/RU
rm -rf /u01/app/oracle/product/19/dbhome_1/OPatch/*
unzip /u01/install/p6880880_210000_Linux-x86-64 -d /u01/app/oracle/product/19/dbhome_1/

Instalacja (aplikowanie RU) i tworzenie DB:

cd /u01/app/oracle/product/19/dbhome_1
./runInstaller -applyRU patch/RU/33192793
./dbca


ERR replikacji danych (Data Guard) + move forward czyli aplikowanie intrementala

— objawy: wysypała się replikacja Data Guarda (DB 11.2.0.4), brak błędow (wisi od kilku dni), rozwiązanie: zaaplikowanie incrementala (bo „uszkodzonego” archa brak – ale to wyjdzie później)

Można śmiało zastosować opis do popularnego błędu w przypadku większego GAP-a bądź braku archów:
ORA-16724: cannot resolve gap for one or more standby databases