ORA-31641: nie można utworzyć pliku zrzutu

— Nie może utworzyć pliku ponieważ już istnieje (albo tak jak w moim przypadku nie było go, ale i tak nie chciał ruszyć) dlatego użyjemy parametru reuse_dumpfiles (od wersji 11 jest a we wcześniejszych może nie być)

ORA-39001: niepoprawna wartość argumentu
ORA-39000: niepoprawna specyfikacja pliku zrzutu
ORA-31641: nie można utworzyć pliku zrzutu „/tmp/schema1.dmp”
ORA-27038: utworzony plik już istnieje
Additional information: 1