OGG-01004 ORA-14300, pominięcie transakcji + widoczne całe zapytanie

— W Oracle Golden Gate czasem wysypie nam się proces i nie wiemy na jakim zapytaniu (przeważnie wartości widoczne są jako a1, a2, a3 itd.) – rozwiązań może być dużo np.: trzeba poszerzyć kolumnę, format daty jest niepoprawny albo cokolwiek innego czyli może to być też śmietnik i tak jak w moim przypadku po prostu pominiemy tą transakcję: