Ora DB 19: [FAIL] CDB-DB19: ORDIM component installed.

— w wersji DB 19 ORDIM nie jest wspierany – wyrzucamy go (jeśli można):

SQL> @$ORACLE_HOME/ord/im/admin/imremov.sql

— i drop paczki:

drop package SYS.ORDIMDPCALLOUTS;

— sprawdzamy

select * from dba_registry;