RMAN-06094: datafile 1 must be restored

Podczas odtwarzania DB do innej lokalizacji (powiedzie się), ale przy próbie przesunięcia o kilka scn-ów w 12.1.0.2 może być błąd:

Starting recover at 2022-04-28 10:25:30
released channel: ch1
released channel: ch2
RMAN-00571: ====================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS
RMAN-00571: ====================================
RMAN-03002: failure of recover command at 04/28/2022 10:25:31
RMAN-06094: datafile 1 must be restored

pomimo tego, że przy restorze jest switch datafile all to i tak warto sprawdzić do jakich plików się odnosi:

SQL> select name from v$datafile;

jeżeli są ścieżki z bazy źródłowej to robimy switch-a na to co odtworzone i działa:

catalog start with '+DBDATA/database/DATAFILE’;
switch database to copy;

ponawiamy recovery