RMAN-06094: datafile 1 must be restored

Podczas odtwarzania DB do innej lokalizacji (powiedzie się), ale przy próbie przesunięcia o kilka scn-ów w 12.1.0.2 może być błąd:

Starting recover at 2022-04-28 10:25:30
released channel: ch1
released channel: ch2
RMAN-00571: ====================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS
RMAN-00571: ====================================
RMAN-03002: failure of recover command at 04/28/2022 10:25:31
RMAN-06094: datafile 1 must be restored