[FAIL] *** dm02dbadm01: Stale map files found in /etc/oracle/maps. You may need to remove the stale map files to avoid the cluster start up issues – Refer the confluence page for more details

— sprawdzamy kiedy byl ostatni boot crs-a (na wszystkich nodach)

cat /u01/app/grid/diag/crs/dm02dbadm0*/crs/trace/alert.log | grep 'CRS-1301′ | tail -n 1 | awk '{print $1,$2,$3}’

— szukamy plików z ostatnim accessem wczesniejszym niz data wyzej czyli boot-a crs-a (mozna find z atime, albo stat)

[root@dm02dbadm01 maps]# ls -latr –time-style=long /etc/oracle/maps/
total 44
-rwxrw—- 1 grid oinstall 0 2020-10-20 19:28 gipcds_gipc_diag_b026c96e3249ff41ff85063dfaaa7e0e_dm02dbadm01_lock
-rw-r—– 1 grid oinstall 66304 2020-10-21 06:14 gipcds_gipc_diag_b026c96e3249ff41ff85063dfaaa7e0e_dm02dbadm01-0000000000
-rwxrw—- 1 grid oinstall 0 2021-01-29 00:25 gipcDS_dm02dbadm01_gipcd_b026c96e3249ff41ff85063dfaaa7e0e_gipc_diag_lock
drwxrwxrwt 2 root oinstall 4096 2021-01-29 00:25 .
-rw-r—– 1 grid oinstall 10485976 2021-01-29 00:33 dm02dbadm01_gipcd1318_b026c96e3249ff41ff85063dfaaa7e0e-0000000000
-rw-r—– 1 grid oinstall 66320 2021-01-29 00:33 gipcDS_dm02dbadm01_gipcd_b026c96e3249ff41ff85063dfaaa7e0e_gipc_diag-0000000000
drwxr-xr-x 7 root oinstall 4096 2021-06-22 21:48 ..

[root@dm02dbadm01 maps]# stat *
File: ‘gipcds_gipc_diag_b026c96e3249ff41ff85063dfaaa7e0e_dm02dbadm02_lock’
Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file
Device: fc00h/64512d Inode: 920153 Links: 1
Access: (0760/-rwxrw—-) Uid: ( 1000/ grid) Gid: ( 1001/oinstall)
Access: 2021-05-22 00:06:14.511711680 +0200
Modify: 2020-10-21 00:14:07.854285280 +0200
Change: 2021-11-18 14:14:23.940566620 +0100
Birth: –

„Access: 2021-05-22 00:06:14.511711680 +0200” czas dostępu do pliku jest starszy niz ostatni boot crs-a, to smiało go przenosimy w inne miejsce (i robimy tak z każdym plikiem)