Suspending MMON slave action kewrmafsa_ for 82800 seconds

Suspending MMON slave action kewrmafsa_ for 82800 seconds


— ORA pod większym obciążeniem stwierdził, że MMON jest mniej istotny i go uspił
— jeżeli potrzebujemy na teraz SNAP-a (AWR-a) to wymuszamy:

EXEC DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.create_snapshot;

— sprawdzenie snapow:

SELECT * FROM (SELECT instance_number, startup_time, begin_interval_time, end_interval_time, flush_elapsed, error_count FROM dba_hist_snapshot ORDER BY begin_interval_time DESC) WHERE rownum < 15;