clnt_create: RPC: Port mapper failure – Unable to receive: errno 113 (No route to host)

# edytujemy i dorzucamy po stronie serva:
vi /etc/sysconfig/nfs
MOUNTD_PORT=”888″
STATD_PORT=”889″
RQUOTAD_PORT=”890″
LOCKD_TCPPORT=”891″
LOCKD_UDPPORT=”891″

# FW

iptables -I INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 888 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p udp –dport 888 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 889 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p udp –dport 889 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 891 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p udp –dport 891 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 890 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p udp –dport 890 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 111 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p udp –dport 111 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 2049 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p udp –dport 2049 -j ACCEPT

WP niestety zamienia „- -state” na „-state” i „- -dport” na „-dport” (czyli zamieniamy myslnik „dłuższy” na dwa zwykłe 🙂