ORA-29532: java.security.AccessControlException: the Permission („java.io.FilePermission” „/directory” „read”) has not been granted to USER.

ORA-29532: wywołanie Javy zatrzymane przez nieprzechwycony wyjątek Javy: java.security.AccessControlException: the Permission („java.io.FilePermission” „/directory/” „read”) has not been granted to USER. The PL/SQL to grant this is dbms_java.grant_permission( 'USER’, 'SYS:java.io.FilePermission’, '/directory’, 'read’ )

— brak uprawnień, dorzucamy
execute dbms_java.grant_permission…