ZFS: The certificate of 'zfs01′ needs to be verified.

Jeżeli pojawia się komunikat:

The certificate of 'zfs01' needs to be verified

i replikacja działa, to weryfikujemy konfiguracje service-u odnosnie replikacji:

GUI: Configuration -> services -> Remote Replication

edytujemy target-a i klik w Test connection, jeżeli certyfikat jest poprawny, to akceptujemy go.