ORA-02020: too many database links in use

— jak mamy za dużo otworzonych dblinków i jest to jedynie wybryk natury, to ubijamy (o ile można)

alter session close database link NAZWA_DBLINKA;
exec dbms_session.close_database_link ('NAZWA_DBLINKA');

— a jak mamy zbyt mało, sprawdzamy:

show parameter open_links
open_links integer 4
open_links_per_instance integer 4

— zmieniamy parametry i przekręcamy db

alter system set open_links=30 scope=spfile sid='';
alter system set open_links_per_instance=30 scope=spfile sid='';