Flush buffer cache & shared pool – ściąga

— standalone

alter system flush shared_pool;
alter system flush buffer_cache;

— RAC

alter system flush shared_pool global;
alter system flush buffer_cache global;

— weryfikacja zawartości (delikatnie)

select * from v$bh where status != 'free’;