PRCR-1013 : Failed to start resource, ORA-01078, ORA-01565, ORA-17503, ORA-01017

Po aktualizacji grida z 12 do 19 i restarcie nie wstają bazy

[oracle@dbnod ~]$ srvctl start instance -d BAZA -i BAZA1
PRCR-1013 : Failed to start resource ora.BAZA.db
PRCR-1064 : Failed to start resource ora.BAZA.db on node dbnod
CRS-5017: The resource action „ora.BAZA.db start” encountered the following error:
ORA-01078: failure in processing system parameters
ORA-01565: error in identifying file '+DATA/BAZA/spfileBAZA.ora’
ORA-17503: ksfdopn:10 Failed to open file +DATA/BAZA/spfileBAZA.ora
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
. For details refer to „(:CLSN00107:)” in „/u01/app/grid/diag/crs/dbnod/crs/trace/crsd_oraagent_oracle.trc”.
CRS-2674: Start of 'ora.BAZA.db’ on 'dbnod’ failed

rozwiązanie(może brakować grup dla użyszkodnika oracle – w zależności od instalacji dorzucamy asm-owe):

[root@dbnod ~]# id oracle
uid=54322(oracle) gid=54321(oinstall) groups=54321(oinstall),54322(dba),54323(oper)
[root@dbnod ~]# usermod -G asmadmin,oinstall,dba oracle
[root@dbnod ~]# id oracle
uid=54322(oracle) gid=54321(oinstall) groups=54321(oinstall),54322(dba),54324(asmadmin)