script.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory

Błąd podczas uruchomienia skryptu (bo został utworzony pod wind):
x.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory

– zmiana (można wybrać 2 albo 3 jeżeli jest pakiet w OS-ie):
sed -i -e 's/\r$//’ script.sh
sed -i -e 's/^M$//’ script.sh
dos2unix script.sh