Zapytania RMANowe w DB wykonują się za długo (łapią słaby plan zapytania, podatne 11.2 i 12.1)

Przykładowe zapytania:
select * from v$rman_status;
SELECT MEDIA FROM V$BACKUP_PIECE_DETAILS WHERE SESSION_KEY=:B3 AND SESSION_RECID=:B2 AND SESSION_STAMP=:B1 AND DEVICE_TYPE = 'SBT_TAPE’ AND ROWNUM = 1 (cloudcontrolowe – dzięki Sławek)

to patchujemy DB, jak już nie ma dotępnych patchy bo np. mamy zbyt starą DB i nie chcemy się bawić w requesta patchy to:

exec dbms_stats.DELETE_TABLE_STATS(’SYS’,’X$KCCRSR’); — sam delete nie zadziała – trzeba przeliczyć statystyki również
exec dbms_stats.LOCK_TABLE_STATS(’SYS’,’X$KCCRSR’);