sshd error: Could not load host key

err np. w /var/log/messages:

sshd[*]: error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
sshd[*]: error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
sshd[*]: error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

— sprawdzamy jakie klucze są dostępne i generujemy brakujące:

ls -la /etc/ssh/ssh*key
-rw-r—– 1 root ssh_keys 963 Nov 23 2017 /etc/ssh/ssh_host_key
-rw-r—– 1 root ssh_keys 1679 Nov 23 2017 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key

ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh_host