ORA-02062: distributed recovery received DBID xxx, expected xxy – wycofanie transakcji

błąd:

Errors in file /u01/diag/rdbms/baza/baza/trace/baza_reco_20054068.trc:
ORA-02062: distributed recovery received DBID xxx, expected xxy

— sprawdzenie oczekujących transakcji

SELECT LOCAL_TRAN_ID, GLOBAL_TRAN_ID, STATE, MIXED, COMMIT# FROM DBA_2PC_PENDING;

— jezeli status prepaired to wycofujemy, albo commitujemy (LOCAL_TRAN_ID):

ROLLBACK FORCE '107.16.2563092′;
COMMIT FORCE '107.16.2563092′;

— albo:

DELETE FROM SYS.PENDING_TRANS$ WHE