ORA-00600: internal error code, arguments: [krccacp_badfile], (CTWR)), summary=[abnormal instance termination].

błąd:

Fri Jan 28 14:13:11 2022
ERROR: Unable to normalize symbol name for the following short stack (at offset 204):

ORA-00600: internal error code, arguments: [krccacp_badfile], [6964816530811], [6956618400402], [], [], [], [], [], [], [], [], []
Incident details in: /u01/diag/rdbms/baza/baza/incident/incdir_32483/baza_ctwr_14549066_i32483.trc

Fri Jan 28 14:13:13 2022
Dumping diagnostic data in directory=[cdmp_20220128141313], requested by (instance=1, osid=14549066 (CTWR)), summary=[incident=32483].

Fri Jan 28 14:13:25 2022
Errors in file /u01/diag/rdbms/baza/baza/trace/baza_ctwr_14549066.trc:
ORA-00600: internal error code, arguments: [krccacp_badfile], [6964816530811], [6956618400402], [], [], [], [], [], [], [], [], []
CTWR (ospid: 14549066): terminating the instance due to error 487
Fri Jan 28 14:13:25 2022
System state dump requested by (instance=1, osid=14549066 (CTWR)), summary=[abnormal instance termination].
System State dumped to trace file /u01/diag/rdbms/baza/baza/trace/baza_diag_22282266.trc
Dumping diagnostic data in directory=[cdmp_20220128141325], requested by (instance=1, osid=14549066 (CTWR)), summary=[abnormal instance termination].
Instance terminated by CTWR, pid = 14549066

W przypadku, gdy odtwarzamy bazę na tej samej maszynie jako kolejną i pomimo tego, że mamy zmieniony dbid, nazwe itp. jedna baza w danym czasie może być dostępna, bo mamy włączony block change tracking (odnosi się do tego samego pliku), sprawdzamy na 2ch bazach: