Zabbix: Locale for language „en_US” is not found on the web server. Tried to set: en_US, en_US.utf8

Po instalacji zabbixa na czystym debianie 11 możemy trafić na:

Locale for language „en_US” is not found on the web server. Tried to set: en_US, en_US.utf8

Sprawdzamy jakie mamy locale:

root@Zabbix:~# locale -a
C
C.UTF-8
POSIX

edytujemy plik /etc/locale.gen i odhashujemy np. en_US.UTF-8

root@Zabbix:~# vi /etc/locale.gen
en_US.UTF-8 UTF-8

odpalamy locale-gen i reboot zabbixa na bogato