GATHER_FIXED_OBJECTS_STATS (x$, v$…)

— jeżeli wolno działają nam zapytania na x$, v$ itp. to warto sprawdzić kiedy były przeliczane statystyki:

select operation, start_time from DBA_OPTSTAT_OPERATIONS order by start_time;

— przeliczenie statystyk:

exec dbms_stats.gather_fixed_objects_stats;